Search
Close this search box.

Programi

Kurs osnova programiranja sa Bee Bot-om namenjen deci predškolskog uzrasta.

Uzrast
5 do 6 godina
Grupe
3 do 8 polaznika

Upoznavanje principa kompjuterske nauke i programiranja.

Uzrast
6 i 7 godina
Grupe
3 do 8 polaznika

Programiranje kroz pravljenje igrica i animacija na Scratch platformi.

Uzrast
I i II o.š.
Grupe
3 do 8 polaznika

Programiranje kroz pravljenje igrica i animacija na Scratch platformi.

Uzrast
III i IV o.š.
Grupe
3 do 8 polaznika

Programiranje kroz pravljenje igrica i animacija na Scratch platformi.

Uzrast
I* do IV o.š.
Grupe
3 do 8 polaznika

Programiranje robota i njegovih funkcija.

Uzrast
III do VI o.š.
Grupe
3 do 8 polaznika
Nastavak Robotika 1 kursa – prelaz sa blokovskog na pisano kodiranje.
Uzrast
III do VI o.š.
Grupe
3 do 8 polaznika
Uz pomoć 3D olovke i 3D štampača otkrivamo jedan predivan svet.
Uzrast
III do VI o.š.
Grupe
3 do 8 polaznika
Programiranje micro:bit računara i njegovih dodataka.
Uzrast
III do V o.š.
Grupe
3 do 8 polaznika
App Inventor – programiranje kroz pravljenje mobilnih aplikacija.
Uzrast
V do VIII o.š.
Grupe
3 do 8 polaznika

App Inventor 2 – programiranje složenijih igrica za mobilni telefon.

Uzrast
V do VIII o.š.​
Grupe
3 do 8 polaznika

Od sijalice do robota – elektronika i programiranje Arduina.

Uzrast
VI o.š. do I s.š.
Grupe
3 do 8 polaznika

Uvod u objektno orijentisano programiranje aplikacija za PC.

Uzrast
VI o.š. do I s.š.
Grupe
3 do 8 polaznika

Kurs pravljenja složenih 3D video-igara za PC i mobilni telefon.

Uzrast
VI o.š. do I s.š.
Grupe
3 do 8 polaznika

Učimo da napravimo prvi veb-sajt na zabavan način.

Uzrast
VII o.š. do II s.š.
Grupe
3 do 8 polaznika

Python kurs – uvod u programiranje interaktivnih veb-aplikacija.

Uzrast
VI o.š. do II s.š.
Grupe
3 do 8 polaznika

JavaScript programiranje – kreiranje dinamičnih veb-stranica (aplikacija).

Uzrast
VII o.š. do IV s.š.
Grupe
3 do 8 polaznika