Search
Close this search box.

Web programiranje

Opis programa

Kurs je specifičan po tome što polaznici već od prvih časova kreću da prave konkretne elemente veb-sajta koje mogu videti kako se menjaju u trenutku dok kucaju nove linije koda. Deca uzrasta od VII o.š. do II sr.š. uče programiranje dok prave veb-sajtove u programskom okruženju koje im omogućava da prave konkretne elemente veb-sajta.

Na ovom kursu deca će kroz tri celine naučiti da naprave svoj veb-sajt.
Upoznaće se sa HTML-om, CSS-om i JavaScript-om, koji predstavljaju izuzetan spoj za upoznavanje sa ovakvom vrstom programiranja.
Kroz HTML naučiće da kreiraju sadržaj svog sajta koji će stilski urediti pomoću CSS-a, dok će funkcionalnost sajta programirati kroz veoma važan i svuda zastupljen jezik – JavaScript.
Polaznici će naučiti da isprogramiraju i funkcionalnost kalkulatora, SlideShow-a, Timer-a, stranice za često postavljana pitanja i još mnogo toga, što će im omogućiti da koriste logiku, analitički način razmišljanja i kreativnost.

Fotografije sa časova:

Kao i na ostalim našim programima, maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8. Na ovaj način postižemo da se posvetimo svakom polazniku u dovoljnoj meri.

Kategorija:

Programiranje

Uzrast:

VII o.š. – II sr.š.

Platforma:

HTML - CSS - JS