Search
Close this search box.

Robotika 2

Opis programa

Ovaj kurs namenjen je polaznicima koji su već ovladali osnovama robotike. Druženje nastavljamo programiranjem mBot robota kog smo već upoznali na prethodnom kursu, samo što sada zalazimo dublje u jezik koji se krije ispod blokova koje smo prevlačili do sada. Na taj način deca prelaze sa prevlačenja naredbi na kucanje koda u programskom jeziku Arduino C, na njima prilagođen i interesantan način.
Programiranjem senzora koje smo već upoznali, kao i novih senzora sa kojima ćemo se upoznati, deca ovladavaju znanjima koja su stekla i dodatno razvijaju logiku i kreativnost. Deca upoznaju i novo radno okruženje u programskom jeziku Arduino C, kao i elemente C++ programskog jezika koji je prilagođen njihovom uzrastu. Pored toga, tokom kursa programiramo i LEGO Mindstorms 51515 robote. LEGO robotika je deci uvek jako zanimljiva jer se sastoji iz dva dela – sklapanja dva velika robota i programiranja njihovih senzora, kretanja, sviranja bubnjeva, i ostalih interesantnih mogućnosti.

Fotografije sa časova:

Kao i na ostalim našim programima, maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8. Na ovaj način postižemo da se posvetimo svakom polazniku u dovoljnoj meri.

Kategorija:

Blokovsko programiranje

Uzrast:

od III do VI razreda o.š.

Platforma:

mBlock