Search
Close this search box.

AppInventor 1

Opis programa

Svedoci smo da se svet okreće ka takozvanom mobile first konceptu izrade sadržaja, to jest prilagođavanju digitalnih sadržaja za lakši i pregledniji pristup sa mobilnih telefona i tableta.
AppInventor je vrlo popularna i jedna od najkvalitetnijih platformi za uvođenje dece u svet programiranja aplikacija za mobilni telefon.
Na ovom kursu deca uče da prave aplikacije za pametne telefone i tablet uređaje korišćenjem platforme AppInventor.
Na AppInventor programu polaznici i dalje rade blokovsko programiranje, samo znatno kompleksnije od Scratch-a i Robotike.

Na programu AppInventor pokazujemo deci kako sami mogu praviti svoje aplikacije, dok rade konkretne zanimljive projekte.
Tokom kursa deca će se upoznati sa različitim programerskim terminima, kao što su događaji, procedure, petlje, grananja i drugi, koji se koriste i kasnije u ozbiljnijim programskim jezicima.
Pored programiranja, naučiće i da dizajniraju izgled svojih aplikacija i prilagode ih svakom mobilnom i tablet uređaju.
Osim igrica, deca će praviti i ozbiljnije aplikacije sa bazama podataka i listama (poput aplikacije Kupujem-prodajem), aplikacije za reprodukovanje muzike (poput različitih muzičkih plejera) i mnoge druge.
Aplikacije koje pravimo na času se mogu pokretati i instalirati i na Android i iOS operativnom sistemu.

Fotografije sa časova:

Kao i na ostalim našim programima, maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8. Na ovaj način postižemo da se posvetimo svakom polazniku u dovoljnoj meri.

Kategorija:

Blokovsko programiranje

Uzrast:

V, VI, VII o.š.

Platforma:

MIT AppInventor