Search
Close this search box.

JavaScript

Opis programa

JavaScript je programski jezik koji je u početku bio namenjen za pisanje programa koji su deo veb-strana i koji se izvršavaju kada se strane učitaju u pregledač (engl. web browser).
Danas se koristi i za pisanje aplikacija za mobilne telefone, automatizaciju i slično. Postoji čuvena izreka koja prognozira da će svaka aplikacija koja može da bude napisana na JavaScriptu jednog dana i biti napisana na JavaScriptu (Atvudov zakon). Ovaj kurs predstavlja program koji se svojim sadržajem nadovezuje na prethodni web kurs – Web programiranje  stoga, preporučeno je da polaznici prethodno pohađaju napomenuti kurs kako bi lakše zaokružili koncept veb-programiranja i izrade veb-aplikacija.

Tokom kursa polaznici će upoznati na koji način funkcioniše moderna veb-aplikacija, od samog služenja nekog HTML sadržaja (i propratnog CSS stilizovanja) korisniku, do kreiranja dinamičnih veb-stranica (aplikacija) putem JavaScript programskog jezika.
Ideja kursa jeste da se polaznik upozna sa naprednijim veb tehnikama i konceptom kroz set dinamičnih i interaktivnih veb-aplikacija.
Primeri takvih aplikacija koje očekuju polaznike tokom ovog kursa jesu: Kviz, Planer, Brzo kucanje, Flappy bird.
Kurs obuhvata rad sa input i vremenskim događajima, naprednije CSS tehnike, dohvatanje informacija od strane korisnika, kao i lokalno čuvanje podataka.

Fotografije sa časova:

Kao i na ostalim našim programima, maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8. Na ovaj način postižemo da se posvetimo svakom polazniku u dovoljnoj meri.

Kategorija:

Programiranje

Uzrast:

od VII o.š. do IV s.š

Platforma:

Visual Studio Code