Search
Close this search box.

Scratch 2

Opis programa

Ovaj kurs namenjen je polaznicima koji su već ovladali osnovama Scratch-a. Uslov za pohađanje ovog kursa jeste da je polaznik završio kurs Scratch 1, jer je za praćenje nastave neophodno predznanje i poznavanje same Scratch platforme. Korišćenjem Scratch platforme deca uče da kreiraju složenije igrice i igrice sa više nivoa i završetkom ovog programa oni zaokružuju kompletnu priču o Scratch-u.

Deca će steći znanja potrebna za izradu kompleksnih aplikacija sa mnoštvom likova i različitih nivoa.
Kroz pravljenje projekata upoznaće se sa novim naredbama i mogućnostima koje će im omogućiti da kreiraju igre poput onih koje viđaju na internetu.
Sve ovo ima za cilj da se deca upoznaju sa konceptima programiranja dok kreiraju igre njima interesantnog sadržaja.
Polaznici će tokom kursa samostalno, ili uz konsultacije sa predavačima, izrađivati:

Fotografije sa časova:

Kao i na ostalim našim programima, maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8. Na ovaj način postižemo da se posvetimo svakom polazniku u dovoljnoj meri.

Kategorija:

Blokovsko programiranje

Uzrast:

I - IV o.š.

Platforma:

Scratch