Search
Close this search box.

Scratch start

Opis programa

Nova znanja se najbolje usvajaju jednostavnom praktičnom primenom u Scratch okruženju, koje je najpopularnija platforma upravo za učenje prvih koraka u programiranju. Kroz učenje principa programiranja, kod dece se podstiče radoznalost, logika, rešavanje problema, sistematsko i analitičko razmišljanje, pravljenje sistema iz pojedinačnih delova, usvajaju se principi od jednostavnih ka složenim uslovima, kao i razvoj mašte i vizualizacije.

Kurs je osmišljen od strane naših predavača koji su u direktnom nastavnom procesu pažljivo vršili selekciju sadržaja na koje mogu da odgovore deca najmlađeg školskog uzrasta. Programiranje u Scratchu potpuno je vizuelno. Deca ispisuju programe tako što slažu gotove blokove u veće konstrukcije. U toku Scratch start kursa za I i II razred o.š. deca uče da kreiraju svoje animacije tako što prave pozadine i likove u projektima, i uče da isprogramiraju likove da se kreću, izgovore neki tekst, odu do određenog cilja, reprodukuju muziku i još mnogo toga.
Poseban deo nastavnih sadržaja posvećen je teorijskoj diskusiji sa decom o bezbednosti na internetu, pretraživanju samih sadržaja, pojmovima o računarskim komponentama, kroz petnaest dvočasa, jednom nedeljno, koliko je trajanje samog kursa.

Fotografije sa časova:

Kao i na ostalim našim programima, maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8. Na ovaj način postižemo da se posvetimo svakom polazniku u dovoljnoj meri.

Kategorija:

Blokovsko programiranje

Uzrast:

I i II razred osnovne škole

Platforma:

Scratch