Search
Close this search box.

Elektronika

Opis programa

Kurs elektronike namenjen je svim polaznicima koji žele da prošire i praktično primene svoja znanja informatike, fizike i programiranja. Kroz niz kratkih predavanja i zabavnih, praktičnih vežbi, polaznici će naučiti da samostalno rešavaju razne inženjerske probleme u ovim oblastima. Kurs je namenjen polaznicima uzrasta od VI razreda osnovne škole do II razreda srednje škole. Poželjno je da polaznici pre kursa imaju najosnovnija iskustva u oblasti programiranja.
Tokom kursa deca će naučiti osnovne elemente elektronskih kola, kao i da ih povezuju. Takođe, programiraće mikrokontrolere na Arduino platformi, naučiće da zaleme, sklope i isprogramiraju maketu semafora i da koriste senzore i elektromotore. Pored toga, sklapaće i programirati robotski automobil da prati svetlost ili izbegava prepreke.

Fotografije sa časova:

Kao i na ostalim našim programima, maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8. Na ovaj način postižemo da se posvetimo svakom polazniku u dovoljnoj meri.

Kategorija:

Programiranje

Uzrast:

VI o.š. – I s.š.

Platforma:

Arduino