Search
Close this search box.

Početno programiranje

Opis programa

Početno programiranje je kurs namenjen deci koja su završila kurs Programiranje za predškolce, ali i deci koja kreću u I razred o.š. Tokom kursa polaznici će upoznavati i praktikovati principe razmišljanja i rešavanja problema uz pomoć računara i učiti o pojmovima kompjuterske nauke.

Na ovom kursu, za razliku od kursa Programiranje za predškolce, polaznici prelaze na rad na računarima.
Polaznici će prolaziti kroz procese rešavanja složenijih problema samostalno i u timu kroz igre sa Blue-Bot robotima koji se programiraju pomoću aplikacije na Android platformi, ali će naučiti da prave složenije animacije i priče sa različitim likovima, pozadinama i zvukovima u programu Scratch Junior korišćenjem računara.
Proširiće znanja o mogućnostima Makey Makey-a i naučiće mnogo toga o temi bezbednosti na internetu.

Fotografije sa časova:

Kao i na ostalim našim programima, maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8. Na ovaj način postižemo da se posvetimo svakom polazniku u dovoljnoj meri.

Kategorija:

Blokovsko programiranje

Uzrast:

Nastavak programa Programiranje za predškolce

Platforma:

Scratch