Search
Close this search box.

3D štampa i modelovanje

Opis programa

Ovo je jedini kurs u Klikeru u kome se ne izučava programiranje, već je više usmeren ka dizajnu. Ovaj program sačinjen je iz praktičnog i teorijskog dela nastave. Kod praktičnog dela nastave deca se upoznaju sa 3D olovkom koju koriste za takozvano ručno štampanje.

Kroz niz praktičnih vežbi deca uče kako da na bezbedan način rukuju olovkom i da izrade različite zanimljive 3D objekte.
Pored toga, deca se upoznaju sa 3D modelovanjem u programu koji omogućava da se napravljeni digitalni modeli kasnije odštampaju na 3D štampaču, što i jeste cilj, da deca odštampaju i uzmu predmet koji su osmislili u svoje ruke.
Kod teorijskog dela nastave deca stiču znanja o osnovama 3D štampe, kao tehnologiji koja je sve češća u industriji i domaćinstvima.

Fotografije sa časova:

Kao i na ostalim našim programima, maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8. Na ovaj način postižemo da se posvetimo svakom polazniku u dovoljnoj meri.

Kategorija:

Multimedija

Uzrast:

od III do VI razreda o.š.

Platforma:

Autodesk Tinkercad