Scratch start

scrScratch Start Text_H 250px

Scratch start

Kroz učenje principa programiranja podstiče se radoznalost, logika, kreativno razmišljanje, rešavanje problema, sistematsko i analitičko razmišljanje, pravljenje sistema iz pojedinačnih delova. Ovi principi korisni su za sve, ne samo za buduće programere. O ovome govore brojne uspešne ličnosti iz sveta digitalnih tehnologija ali i pozitivni komentari polaznika naših kurseva i njihovih roditelja. Nova znanja se najbolje usvajaju jednostavnom praktičnom primenom u Scratch okruženju, koje je najpopularnija platforma, upravo za učenje prvih koraka u programiranju.

Na Scratch start kursu za uzrast I* i II razreda osnovne škole polaznici uče da:

  • stvore svoje likove
  • pokrenu likove u projektima
  • ubace muziku u svoj projekat
  • ožive svoje likove kroz razgovor
  • naprave jednostavne animacije sa jednim ili više likova

* đaci drugog polugodišta prvog razreda o.š. mogu pohađati ovaj program.

U toku Scratch start kursa za I i II razred o.š. polaznici se upoznaju sa sledećim principima kompjuterske nauke:

  • događaji
  • skevence
  • petlje
  • uslovi

Na ovom kursu će deca, osim osnova programiranja, moći da savladaju osnove korišćenja računara, kao što su delovi iz kojih se računar sastoji, pravljenje foldera, čuvanje projekata, korišćenje spoljašnjih memorija…. Takođe, deca će se upoznati i sa osnovama interneta, kao i njegovog bezbednog korišćenja.

Napomena: Scratch platforma je prevedena na štampanu ćirilicu.

 

Ovaj program je u ponudi i u online formi.

 

Osnovne informacije o kursevima koji počinju u avgustu mesecu:

Trajanje: Kursevi se sastoje od 11 termina (10 dvočasa + prezentovanje i odbrana završnih projekata nekoliko dana kasnije) i održavaju se 3 puta nedeljno.

Cena: Cena svih kurseva je snižena i iznosi 13.000 dinara. Plaćanje se može izvršiti u celosti ili u 2 jednake rate, na drugom i pretposlednjem času.

Popusti: Ukoliko u istom ciklusu upisujete dvoje dece koja su u direktnokm srodstvu, ostvarujete popust od 10% na celokupan iznos. Ukoliko se na osnovu Vaše preporuke upiše jedno ili više dece, ostavrujete popust od 10%.
* Popusti se ne mogu sabirati!

 

Prijava