Početno programiranje

Pocetno programranjepocetno programiranje text

Početno programiranje je kurs namenjen deci koja su završila kurs Programiranje za predškolce, ali i deci koja kreću u I razred o.š. Tokom kursa polaznici će upoznavati i praktikovati principe razmišljanja i rešavanja problema uz pomoć računara i saznavati o pojmovima komputerske nauke:

 • programiranje
 • kodiranje
 • algoritam
 • petlja
 • uslov
 • osnove za shvatanje koordinatnog sistema
 • robot
 • senzor
 • binarni broj
 • bezbednost na internetu

Prolaziće kroz procese rešavanja kompleksnijih problema samostalno i u timu kroz igre sa Bee Bot robotima nove generacije (sa pripadajućim dodacima) i Blue Bot robotima koji se programiraju uz pomoć aplikacije na android platformi.

Ponoviće i proširiti umenja, uvežbavati složenije principe programiranja i postati samostalnija i sigurnija u stvaranju kompleksnijih animacija i priča u programu Scratch Junior na Windows platformi (na lap-top računarima). Pored saznanja koja su naučili tokom radionica za predškolce, naučiće i da:

 • stvore sopstvene likove
 • stvore sopstvene pozadine
 • na složenije načine koriste zvuk i fotografiju u svom projektu
 • koriste složenije komande – uslove
 • prave kompleksnije priče i animacije

Upoznaće i proširiti saznanja o mogućnostima Makey Makey-ja i kroz projekat pravljena opisa vezanog za uvezenu fotografiju i pozadine prvi put se susresti sa interfejsom i nekim od osnovnih mogućnosti programa Scratch.

Imaće priliku da aktivno koriste nekoliko web 2.0 alata za saradnički rad i različite online programe koji doprinose procesima rešavanja problema, kreativnog, logičkog i računarskog razmišljanja.

Tokom radionica posvetićemo posebnu pažnju temi bezbednosti na internetu i razvoju digitalne kulture i pismenosti.

 

Ovaj program nije u ponudi u online formi.

Trajanje: Polugodišnji ciklus kurseva se sastoji od 15 termina po 90 minuta koji se održavaju jednom nedeljno. 

Cena: Plaćanje se vrši u 5 jednakih rata od po 4000 dinara. Cena se odnosi na celokupan program od 15 termina.

Popusti: Roditelji/staratelji koji u istom ciklusu prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu. Ukoliko na osnovu Vaše preporuke se u ciklusu upiše još jedno ili više dece, koja nisu bili naši polaznici, ostvarujete popust od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.