3D štampa i modelovanje

3ds

 

Praktični deo nastave se odnosi na upoznavanje sa 3D olovkom kao alatom za takozvano ručno štampanje. Kroz niz praktičnih vežbi deca će naučiti kako da na bezbedan način rukuju ovim alatom, kao i  osnovne tehnike izrade 3D objekata. Nakon ovog dela deca će se upouznati sa 3D modelovanjem u programu ThinkerCad koji omogućava da se napravljeni digitalni modeli kasnije odštampaju na 3D štampaču, što i jeste jedan od glavnih ciljeva kursa, da decu motiviše da razmišljaju šta sve mogu da naprave na računaru i kasnije odštampaju i zapravo uzmu taj predmet u svoje ruke.

Teorijski deo nastave pružiće deci osnovne informacije o 3D štampi kao tehnologiji koja je sve češća kako u industriji tako i u domaćinstvima. Ovaj deo nastave podrazumeva praćenje i posmatranje kompletnog procesa izrade modela na terenu ,od unošenja modela u digitalnoj formi, do konačne štampane forme korišćenjem štampača.

osnove 3d štampe

 

 • Upoznavanje sa procesom 3D štampe, čemu služi olovka a čemu štampač, praktična primena.
 • Upoznavanje sa olovkom i materijalima.
 • Upustva za ispravno korišćenje olovke kao alata.
 • Osnovne informacije o plastici kao materijalu koji se najčešće koristi u 3D štampi.
 • Test znanja – kratka provera razumevanja navedenih upustava pre nego što se počne sa korišćenjem olovke.
 • Praktično upoznavanje rada sa olovkom kroz niz jednostavnih vežbi iscrtavanja preko šablona.
 • Ova vežba ima za cilj ovladanje tehnikama korišćenja olovke kako bi se napravila prava trodimenzionalna forma.
 • Tokom ova dva časa deca će imti priliku da naprave predmet koji će moći da koriste poput bedža, priveska, čaše, naočara, napraviti ukras poput figurice ili nakita, ili izraditi jednostavni prototip na željenu temu (pojednostavljeni automobil, bicikl, kuća, stolica..).
 • 3D štampač (Osnovne informacije o vrstama štampača, načinima rada i praktičnoj primeni)
 • Terenski deo nastave, tokom kojeg će se na licu mesta posmatrati proces izrade predmeta pomoću štampača
 • Terenski deo nastave. Posmatranje rada štampača u praksi.
 • Praktičan rad sa olovkom i sa ozbiljnijim šablonima. Izradom više delova i njihovim spajanjem, cilj je dobiti pravi i što bolji odštampani 3D model na izabranu temu.
 •  Štampa finalnog rada izmodelovanog u ThinkerCad programu

 

Ovaj program nije u ponudi u online formi.

Ovaj program nije u ponudi u julskom ciklusu kurseva. Molimo Vas da nam svakako pošaljete kontakt podatke na info@klikercentar.rs ili pozivom na 062435545 kako bismo Vas obavestili o narednom upisu. Hvala na pokazanom interesovanju.

 

Prijava