Scratch 2

scratch 2scratch 2

Scratch 2 kurs je namenjen polaznicima koji su već ovladali osnovama Scratch razvojnog okruženja. Tokom kursa se proširuju znanja i veštine, dok se polaznici upoznavaju sa složenijim principima programiranja i korak po korak izrađuju kompleksnije aplikacije.

Znanje kojim će polaznici ovladati u toku kursa pružiće im dodatno samopouzdanje i omogućiti da realizuju veće ideje, koje zahtevaju dodatne, naprednije veštine algoritamskog i programerskog razmišljanja.

U toku nastave polaznici će produbiti aspekte programiranja savladane na kursevima AppInventor i Scratch 1, ali i savladati nove principe:

 • Multicast i broadcast (komunikacija od jedne prema više instanci);
 • Sistem klijent-server;
 • Privatne i globalne promenljive;
 • Liste;
 • 2D koordinatni sistem u digitalnoj grafici: pozicioniranje, razdaljina, brzina i pravac kretanja.
 • Rad sa uglovima u digitalnoj grafici;
 • Napredni rad sa stringovima (tekstualnim promenljivama);

Polaznici će tokom kursa samostalno, ili uz konsultacije sa edokatorima, izrađivati:

 • Kompleksnije igre sa više igrača i nivoa;
 • Edukativne kvizove sa savladavanjem gradiva;
 • Akcione igre sa pucanjem;
 • Aplikacije i igre “hostovane” na serveru;

Kurs traje 10 termina po 90 minuta (3 bloka po 30 min + 10 min pauza između svakog bloka). Termini se održavaju jednom nedeljno u isto vreme. To znači da je ukupno trajanje celog kursa 2-3 meseca u zavisnosti od raspusta, praznika i sl.

Cena kursa je 11.000 dinara za plaćanje u celosti ili 12.000 dinara za plaćanje u 2 ili 3 rate. Za roditelje koji prijavljuju dvoje dece ukupna cena se umanjuje za 3.000 dinara. Polaznici koji su već završili neki od naših kurseva imaju popust od 2.000 dinara na svaki sledeći kurs.

Prijava