Robotika

 

Robotika

Deca uzrasta od 9 do 12 godina mogu pohađati novi kurs Robotike. Na ovom veoma interaktivnom kursu se deca kroz platformu sličnu Scratch-u (gotove naredbe se ređaju poput blokova), mogu upoznati sa osnovama programiranja elektronskih komponenti kao što su led diode, razni senzori kao i ostale funkcije koje robot izvršava.
Robot mBot koji se koristi tokom kursa je sjajno rešenje za uživanje u programiranju, elektronici i robotici. Rad sa mBot-om pruža beskonačne mogućnosti za učenje različitih grana nauke.

Ovde pogledajte kako to izgleda.

Robot mBot se može programirati kao robot koji prati linije, baca loptice i gura predmete, izbegava zidove i još puno toga s „prevuci i spusti“ računarsko grafičkim softverom baziranom na Scratch 2.0. za sada bez prevoda na srpski, uskoro se očekuje i verzija sa prevodom. Širenjem svoga portfolio sa Arduino nastavcima, možete se  prebaciti sa grafičkog na jezičko kodiranje u Arduino modu – što može biti kodirano s Arduino IDE okruženjem i tako pružiti deci više mogućnosti za povezivanje svih potrebnih komponenti u kreativne mBot projekte.

Kurs traje 10 termina po 90 minuta (2 bloka po 45 min + 10 min pauza između svakog bloka). Termini se održavaju jednom nedeljno u isto vreme. To znači da je ukupno trajanje celog kursa 2-3 meseca u zavisnosti od raspusta, praznika i sl.

Cena kursa je 11.000 dinara za plaćanje u celosti ili 12.000 dinara za plaćanje u 2 ili 3 rate. Za roditelje koji prijavljuju dvoje dece ukupna cena se umanjuje za 3.000 dinara. Polaznici koji su već završili neki od naših kurseva imaju popust od 2.000 dinara na svaki drugi kurs.

Prijava