Elektronika

Elektronika logoElektronika slova

 

Na ovom kursu deca će naučiti da prave jednostavna električna kola, da kucaju kod u Arduino okruženju i da prave robote. Kroz niz vežbi i eksperimenata će naučiti da prave i logička kola i kako da crtaju sheme za sveje predstojeće projekte.
Cilj kursa je da deca počnu da gledaju na stvari očima budućih programera i da mogu da sagledaju probleme iz svog okruženja na način koji će njima biti jednostavan za rešavanje.
  • Naučiće da koriste senzore udaljenosti i otpornike
  • Kako da sklope kolo
  • Kako struja funkcioniše
  • Kako da prave svoje senzore
  • Kako da sastavljaju jednostavna logička kola
  • Da koriste jednostavne alate potrebne za sastavljanje modela

Trajanje: 15 termina po 90 minuta (2 bloka po 45 minuta + 10 minuta pauza između blokova). Termini se održavaju jednom nedeljno u isto vreme.

Cena: Plaćanje se vrši u 5 jednakih mesečnih rata od po 4000 dinara.

Popusti: Roditelji/staratelji koji u istom ciklusu prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu. Ukoliko na osnovu Vaše preporuke se u ciklusu upiše još jedno ili više dece, koja nisu bili naši polaznici, ostvarujete popust od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

*Za intenzivne kurseve koje organizujemo tokom Kliker IT zimskog kampa časovi se održavaju u 6 termina po 150 minuta. CENE za ove programe su SNIŽENE i iznose 12.000 dinara (bez obzira na način plaćanja). Prijave su u toku! 

Prijava