Elektronika

Elektronika logoElektronika slova

 

Online kurs elektronike namenjen je svim polaznicima koji  žele da prošire i praktično primene svoja znanja informatike, fizike i programiranja. Kroz niz kratkih predavanja i zabavnih vežbi polaznici će naučiti da samostalno rešavaju razne inženjerske probleme u ovim oblastima. 

Kurs se zasniva na korišćenju Autodesk tinkercad platforme koja omogućava virtuelno spajanje elktronskih kola, programiranje Arduino kontrolera i simuliranje finalnih sklopova.

sliak za na sajt

Cilj kursa jeste da kod polaznika razvijemo inženjerski način razmišljanja i omogućimo im da u budućnosti lakše realizuju svoje ideje.

Između ostalog načiće i:

  • Koji su osnovni elementi elektronskih kola i kako ih povezati
  • Šta su to senzori, kako rade i kako ih koristiti
  • Da programiraju mikrokontrolere na Arduino razvojnoj platformi
  • Da osmisle i isprogramiraju simulaciju semafora na kompleksnoj raskrsnici
  • Da povežu i isprogramiraju kompletan sistem pametne kuće zasnovan na Arduino platformi 

Kurs je namenjen polaznicima uzrasta od V razreda osnovne škole do II razreda srednje škole. Poželjno je da polaznici pre kursa imaju najosnovnija iskustva u oblasti programiranja.

Ovaj kurs je u ponudi u ONLINE formatu. Časovi se izvode uživo sa predavačem putem Zoom platforme. Upis je u toku!

Trajanje: 10 termina po 90 minuta. Termini se održavaju dva puta nedeljno u isto vreme.

Cena: Plaćanje se vrši u 2 jednake rate od po 6000 dinara a može biti plaćen i u celosti. *Cene kurseva naših partnera van Beograda mogu varirati.

Popusti: Roditelji/staratelji koji u istom ciklusu prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu. Ukoliko na osnovu Vaše preporuke se u ciklusu upiše još jedno ili više dece, koja nisu bili naši polaznici, ostvarujete popust od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

Prijava