AppInventor

 

apan

AppInventor

 

Programirati znači biti uspešan u modernom digitalnom svetu. Svet se stalno, brzo i nepovratno menja. Kompjuteri i digitalne tehnologije su svuda oko nas. Više podataka je kreirano u poslednje 2 godine nego u celokupnoj istoriju čovečanstva. 10 milijardi novih uređaja biće povezano na Internet u narednih nekoliko godina. Ono što naučimo danas već sutra je prevaziđeno, ali na našim kuresevima polaznici uče univerzalne principe, način razmišljanja, algoritme i pojmove kao što su promenljive, funkcije, petlje, liste, itd. koji olakšavaju prelazak na modernije i složenije programske jezike kao što su Python, Java, C, itd. Scratch i AppInventor platforme se uveliko koriste za učenje osnova kompjuterske nauke širom sveta.

U toku App Inventor kursa (za V-VII razred OŠ) polaznici prave aplikacije za pametne telefone i tablet uređaje:

 • Uvod u App Inventor 2 i programiranje vođeno događajima
 • Aplikacije sa crtanjem
 • Aplikacije sa animacijama i igricama
 • Aplikacije sa kvizom i informacijama
 • Pravljenje novih kocki – definisanje procedura
 • Aplikacije sa generisanim podacima
 • Aplikacije koje komuniciraju sa internetom
 • Završni rad podrazumeva samostalnu izradu i demonstraciju aplikacije po želi poaznika.

U toku App Inventor kursa polaznici se upoznaju sa sledećim principima kompjuterske nauke:

 • Algoritmi
 • Ponavljanja i petlje
 • Programiranje vođeno događajima, uslovna logika
 • Promenljive
 • Procedure i generalizacija
 • Korisnički unos podataka
 • Korisnički interfejs za upravljanje programom
 • Pozicioniranje u prostoru putem x-y koordinatnog sistema
 • Uklanjanje grešaka u programu (debagovanje)
 • Strukture podataka
 • Biblioteke
 • Objavljivanje App Inventor aplikacija na Google Play store-u

Kurs traje 10 termina po 90 minuta (2 bloka po 45 min + 10 min pauza između svakog bloka). Termini se održavaju jednom nedeljno u isto vreme. To znači da je ukupno trajanje celog kursa 2-3 meseca u zavisnosti od raspusta, praznika i sl.

Cena kursa je 11.000 dinara za plaćanje u celosti ili 12.000 dinara za plaćanje u 2 ili 3 rate. Za roditelje koji prijavljuju dvoje dece ukupna cena se umanjuje za 3.000 dinara. Polaznici koji su već završili neki od naših kurseva imaju popust od 2.000 dinara na svaki drugi kurs.

Prijava