Kursevi

Kursevi Kliker centra
Programiranje za predškolce

Programiranje za predškolce

Deca uzrasta od 5 do 6 godina (predškolci) mogu pohađati kurs osnova programiranja sa Bee Bot-om.

Learn more
Početno programiranje

Početno programiranje

Upoznavanje principa kompjuterske nauke (polaznici koji su završili Prog. za predškolce i I* o.š.)

Learn more
Scratch start

Scratch start

Scratch start- programiranje kroz pravljenje igrica i animacija (I*, II o.š.)

Learn more
Scratch 1

Scratch 1

Scratch – programiranje kroz pravljenje igrica i animacija (III, IV o.š.)

Learn more
Scratch 2

Scratch 2

Scratch 2 – programiranje kroz pravljenje igrica i animacija (I*, II, III, IV o.š.)

Learn more
Robotika

Robotika

Robotika – programiranje robota i njegovih funkcija (III, IV, V, VI o.š.)

Learn more
Robotika 2

Robotika 2

Nastavak Robotika 1 kursa – prelaz sa blokovskog na pisano kodiranje (III, IV, V i VI o.š.)

Learn more
3D štampa i modelovanje

3D štampa i modelovanje

Kurs je namenjen deci uzrasta od III do VI razreda..

Learn more
Micro:bit programiranje

Micro:bit programiranje

Programiranje micro:bit računara i njegovih dodataka (III, IV, V o.š.)

Learn more
AppInventor

AppInventor

App Inventor – programiranje kroz pravljenje mobilnih aplikacija (V, VI, VII o.š.)

Learn more
AppInventor 2

AppInventor 2

App Inventor 2 – programiranje složenijih igarica za mobilni telefon (V, VI, VII o.š.)

Learn more
Elektronika

Elektronika

Od sijalice do robota – еlektronika i programiranje Arduina (VI o.š. – I s.š.)

Learn more
C# programiranje

C# programiranje

Uvod u objektno orijenisano programiranje (VI o.š. – I s.š.)

Learn more
Unity: Pravljenje 3D video-igara

Unity: Pravljenje 3D video-igara

Kurs je namenjen deci uzrasta od VI o.š. do I s.š.

Learn more
Web programiranje – moj prvi web sajt

Web programiranje – moj prvi web sajt

Web programiranje – moj prvi web sajt (VII o.š. – II sr.)

Learn more
Python

Python

Python kurs – uvod u programiranje interaktivnih web aplikacija (od VI o.š. do II s.š)

Learn more
JavaScript programiranje

JavaScript programiranje

JavaScript programiranje – od VII o.š. do IV s.š. – kreiranje dinamičnih web stranica (aplikacija)

Learn more