Web programiranje II

 

w2w2n

Web programiranje II

 

Web programiranje II je kurs koji se svojim sadržajem nadovezuje na prethodni web kurs, Web programiranje I. Stoga, preporučeno je da polaznici prethodno pohađaju napomenuti kurs kako bi lakše zaokružili koncept web programiranja i web aplikacije.

Iako podrazumevano, preporučuje se i to da polaznici već imaju predznanje iz nekog programskog jezika ne bi li im sam koncept osnovnih programerskih pojmova već bio jasan i razumljiv.

Kurs je prvenstveno namenjen deci uzrasta od VII razreda o.š. do II razreda sr.š. U okviru samog kursa, polaznici će se upoznati sa načinom putem kojeg funkcioniše moderna web aplikacija, od samog služenja nekog HTML sadržaja (i propratnog CSS stilizovanja) korisniku, do kreiranja dinamičnih web stranica (aplikacija) putem PHP programskog jezika.

Nakon što polaznici uplove u kurs učenjem fundamentalnih programerskih pojmova pomoću PHP programskog jezika, savladaće i način interakcije sa korisnikom (HTML forme), kao i na koji način mogu obraditi podatke koje su prikupili od korisnika.

Druga polovina kursa se oslanja na rad sa fajlovima (čuvanje podataka u vidu XML strukture), a što će omogućiti polaznicima da prave web aplikacije čiji će sadržaj moći da se kreira, menja, ažurira i briše. Takođe, kako bismo kreirali kompletnu web aplikaciju polaznici će naučiti i još kako funkcioniše bazičan login sistem, pa će tako moći da iskombinuju jednostavne login/sign-in forme u okviru web aplikacija. 

Primeri takvih aplikacija koje očekuju polaznike u toku ovog kursa jesu: Biblioteka, Filmoteka, Vremenska prognoza.


Sadržaj kursa Web programiranje II:

  • način funkcionisanja web aplikacije
  • osnove programiranja putem PHP programskom jezika (naredbe grananja, petlje, nizovi, funkcije)
  • dinamične web stranice (aplikacije) – kombinovanje HTML-a i PHP-a
  • HTML forme u aplikaciji (interakcija sa korisnikom)
  • rad sa fajlovima (čuvanje i korišćenje podataka u vidu XML strukture)
  • rad sa sesijom (kreiranje jednostavnog login/sign-in sistema)
  • kreiranje kompletne web aplikacije koja nudi interakciju sa korisnikom uz dinamičan prikaz sadržaja

 

Ovaj program je u ponudi i u online formi.

Trajanje: Polugodišnji ciklus kurseva se sastoji od 15 termina po 90 minuta koji se održavaju jednom nedeljno. 

Cena: Plaćanje se vrši u 5 jednakih rata od po 4000 dinara. Cena se odnosi na celokupan program od 15 termina.

Popusti: Roditelji/staratelji koji u istom ciklusu prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu. Ukoliko na osnovu Vaše preporuke se u ciklusu upiše još jedno ili više dece, koja nisu bili naši polaznici, ostvarujete popust od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

 

Prijava