Web programiranje I – moj prvi web sajt

 

w1w1n

Web programiranje I – moj prvi web sajt 

 

Kurs je specifičan po tome što polaznici već od prvih časova kreću da prave konkretne elemente veb sajta koje mogu videti kako se menjaju u trenutku dok kucaju nove linije koda.

Deca uzrasta od VII o.š. do II sr.š. uče programiranje dok prave web sajtove u programskom okruženju koje im omogućava da prave konkretne elemente web sajta i vide ih kako se menjaju u trenutku dok kucaju nove linije koda.

Sadržaj kursa Web programiranje I:

  • XML – Šta je to XML format i u kakvoj su vezi XML i HTML. Šta su to tagovi, a šta atributi.
  • HTML – osnovni tagovi i atributi: div, span, tabele, liste, slike i video, linkovi – navigacija kroz stranicu
  • Završetak HTML-a i početak CSS-a:
  • Kako se pristupa elementima iz html, osnovna svojstva, kodiranje u procentima
  • Nastavak CSS: naglasak na float svojstva i pozicioniranje elemenata
  • Kraj CSS-a i uvod u Javascript: Šta je to Javascript i osnovni pojmovi iz programiranja
  • Javascript funkcije
  • Jquery i animacije

Kratako video pojašnjenje pogledajte ovde.

Kurs traje 10 termina po 90 minuta (2 bloka po 45 min + 10 min pauza između svakog bloka). Termini se održavaju jednom nedeljno u isto vreme. To znači da je ukupno trajanje celog kursa 2-3 meseca u zavisnosti od raspusta, praznika i sl.

Cena kursa je 11.000 dinara za plaćanje u celosti ili 12.000 dinara za plaćanje u 2 ili 3 rate. Za roditelje koji prijavljuju dvoje dece ukupna cena se umanjuje za 3.000 dinara. Polaznici koji su već završili neki od naših kurseva imaju popust od 2.000 dinara na svaki drugi kurs.

Prijava