Scratch kurs

 

scrst

Scratch kurs

Kroz učenje principa programiranja podstiče se radoznalost, logika, kreativno razmišljanje, rešavanje problema, sistematsko i analitičko razmišljanje, pravljenje sistema iz pojedinačnih delova. Ovi principi korisni su za sve, ne samo za buduće programere. O ovome govore brojne uspešne ličnosti iz sveta digitalnih tehnologija ali i pozitivni komentari polaznika naših kurseva i njihovih roditelja. Nova znanja se najbolje usvajaju jednostavnom praktičnom primenom u Scratch okruženju, koje je najpopularnija platforma, upravo za učenje prvih koraka u programiranju.

Na Scratch kursu za uzrast I* i II razreda osnovne škole polaznici uče da:

 • stvore svoje likove
 • pokrenu likove u projektima
 • ubace muziku u svoj projekat
 • ožive svoje likove kroz razgovor
 • naprave jednostavne animacije sa jednim ili više likova

* đaci I razreda o.š. koji znaju da čitaju i snalaze se sa pisanjem mogu pohađati ovaj program.

U toku Scratch kursa za I i II razred o.š. polaznici se upoznaju sa sledećim principima kompjuterske nauke:

 • događaji
 • skevence
 • petlje
 • uslovi

Na ovom kursu će deca, osim osnova programiranja, moći da savladaju osnove korišćenja računara, kao što su delovi iz kojih se računar sastoji, pravljenje foldera, čuvanje projekata, korišćenje spoljašnjih memorija…. Takođe, deca će se upoznati i sa osnovama interneta, kao i njegovog bezbednog korišćenja.

Na ovom kursu će deca takođe vežbati i kucanje kroz program namenjen njihovom uzrastu, a namenjen učenju korišćenja tastature.

Napomena: Scratch platforma je prevedena na štampanu ćirilicu

* * *

Na Scratch kursu** za uzrast III i IV razreda osnovne škole polaznici izrađuju:

 • Interaktivne animacije i igrice sa slikom, crtanjem i zvukom.
 • Interaktivne aplikacije sa unosom i obradom podataka, na primer kvizovi, itd.
 • Jednostavne video igre sa vođenjem likova putem miša ili tastature, izbegavanjem prepreka, sakupljanjem poena, prelaženjem nivoa;
 • Samostalni završni rad po sospstvenoj ideji polaznika, uz mentorski rad sa edukatorima i demonstraciju na ceremoniji dodele diploma;

**Scratch za III i IV razred mogu pohađati i polaznici koji su završili program Scratch za I i II razred.

Neke od projekata naših polaznika možete videti OVDE

U toku Scratch kursa za III i IV o.š polaznici se upoznaju sa sledećim principima kompjuterske nauke:

 • šta je programiranje, algoritam
 • dizajn
 • koordinatni sistem
 • tok programa
 • petlja
 • promenljiva
 • grananje
 • događaji u programiranju
 • senzor, dvostruka petlja
 • složeni uslovi, debaging
 • procedura
 • parametar
 • kloniranje
 • modularnost
 • uputstvo za rad završnog projekta

Scratch kurs se radi u okruženju koje je prevedeno na ćirilicu.

Trajanje julskih kurseva: Kursevi se sastoje od 11 termina (10 dvočasa + prezentovanje i odbrana završnih projekata nekoliko dana kasnije) i održavaju se 3 puta nedeljno.

Grupe se sastoje od 3 do 6 polaznika.

OPREMA: Svu opremu i literaturu neophodnu za rad obezbeđuje Kliker IT centar za decu.

CENA: Cena svih kurseva je snižena i iznosi 12.000 dinara.
Plaćanje se može izvršiti u celosti ili u 2 jednake rate, na drugom i pretposlednjem času.

POPUSTI: Ukoliko u istom ciklusu upisujete dvoje dece koja su u direktnokm srodstvu, ostvarujete popust od 10% na celokupan iznos.
Ukoliko se na osnovu Vaše preporuke upiše jedno ili više dece, ostavrujete popust od 10%.
* Popusti se ne mogu sabirati!

 

Prijava