Scratch 1

 

scrst

Scratch 1

Kroz učenje principa programiranja podstiče se radoznalost, logika, kreativno razmišljanje, rešavanje problema, sistematsko i analitičko razmišljanje, pravljenje sistema iz pojedinačnih delova. Ovi principi korisni su za sve, ne samo za buduće programere. O ovome govore brojne uspešne ličnosti iz sveta digitalnih tehnologija ali i pozitivni komentari polaznika naših kurseva i njihovih roditelja. Nova znanja se najbolje usvajaju jednostavnom praktičnom primenom u Scratch okruženju, koje je najpopularnija platforma, upravo za učenje prvih koraka u programiranju.

Na Scratch 1 kursu** za uzrast III i IV razreda osnovne škole polaznici izrađuju:

 • Interaktivne animacije i igrice sa slikom, crtanjem i zvukom.
 • Interaktivne aplikacije sa unosom i obradom podataka, na primer kvizovi, itd.
 • Jednostavne video igre sa vođenjem likova putem miša ili tastature, izbegavanjem prepreka, sakupljanjem poena, prelaženjem nivoa;
 • Samostalni završni rad po sospstvenoj ideji polaznika, uz mentorski rad sa edukatorima i demonstraciju na ceremoniji dodele diploma;

**Scratch 1 za III i IV razred mogu pohađati i polaznici koji su završili program Scratch start za I i II razred.

Neke od projekata naših polaznika možete videti OVDE

U toku Scratch 1 kursa za III i IV o.š polaznici se upoznaju sa sledećim principima kompjuterske nauke:

 • šta je programiranje, algoritam
 • dizajn
 • koordinatni sistem
 • tok programa
 • petlja
 • promenljiva
 • grananje
 • događaji u programiranju
 • senzor, dvostruka petlja
 • složeni uslovi, debaging
 • procedura
 • parametar
 • kloniranje
 • modularnost
 • uputstvo za rad završnog projekta

Scratch kurs se radi u okruženju koje je prevedeno na ćirilicu.

 

Ovaj program je u ponudi i u online formi.

Kurs se sastoji od 15 termina od 90 minuta(2×45 min + pauza 10 min). Termini se održavaju jednom nedeljno, svaki put u isto vreme.

Cena kursa iznosi 24.000 dinara. Plaćanje se vrši u 5 jednakih mesečnih rata od po 4800 dinara. *Cene u našim centrima van Beograda se mogu razlikovati.

Popusti: Roditelji/staratelji koji u istom ciklusu prijavljuju dvoje dece koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu. Ukoliko na osnovu Vaše preporuke se u ciklusu upiše još jedno ili više dece, koja nisu bili naši polaznici, ostvarujete popust od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.