Scratch kurs

 

scrst

Scratch kurs

 

Programirati znači razmišljati. Kroz učenje principa programiranja podstiče se radoznalost, logika, kreativno razmišljanje, rešavanje problema, sistematsko i analitičko razmišljanje, pravljenje sistema iz pojedinačnih delova. Nova znanja se najbolje usvajaju jednostavnom praktičnom primenom u Scratch i AppInventor okruženju. Ne postoji jedno univerzalno „pravo“ razmišljanje: svaki programer ima slobodu da na sopstven način dođe do rešenja. Ovi principi korisni su za sve, ne samo za buduće programere i IT stručnjake. O ovome govore brojne uspešne ličnosti iz sveta digitalnih tehnologija ali i pozitivni komentari polaznika naših kurseva i njihovih roditelja.

Na Scratch kursu (za I*-IV razred OŠ) polaznici izrađuju:

 • Interaktivne animacije i igrice sa slikom, crtanjem i zvukom.
 • Interaktivne aplikacije sa unosom i obradom podataka, na primer kvizovi, itd.
 • Jednostavne video igre sa vođenjem likova putem miša ili tastature, izbegavanjem prepreka, sakupljanjem poena, prelaženjem nivoa;
 • Samostalni završni rad po sospstvenoj ideji polaznika, uz mentorski rad sa edukatorima i demonstraciju na ceremoniji dodele diploma;

*= Deca koja pohađaju I razred OŠ treba da znaju latinicu, radi snalaženja na tastaturi i da su upoznata sa značenjem matematičkih simbola: +,-,=, <,>. Scratch kurs se radi u okruženju koje je prevedeno na ćirilicu.

Neke od stotina projekata naših polaznika možete videti OVDE

U toku Scratch kursa polaznici se upoznaju sa sledećim principima kompjuterske nauke:

 • Algoritmi
 • Ponavljanja i petlje
 • Programiranje vođeno događajima, uslovna logika
 • Promenljive
 • Procedure i generalizacija
 • Kloniranje i modularnost
 • Korisnički unos podataka
 • Korisnički interfejs za upravljanje programom
 • Animacija
 • Pozicioniranje u prostoru putem x-y koordinatnog sistema
 • Remiksovanje postojećih Scratch projekata
 • Projektni zahtev, dizajn i razvoj softvera
 • Uklanjanje grešaka u programu (debagovanje)

Kurs traje 10 termina po 90 minuta (3 bloka po 30 min + 10 min pauza između svakog bloka). Termini se održavaju jednom nedeljno u isto vreme. To znači da je ukupno trajanje celog kursa 2-3 meseca u zavisnosti od raspusta, praznika i sl.

Cena kursa je 11.000 dinara za plaćanje u celosti ili 12.000 dinara za plaćanje u 2 ili 3 rate. Za roditelje koji prijavljuju dvoje dece ukupna cena se umanjuje za 3.000 dinara. Polaznici koji su već završili neki od naših kurseva imaju popust od 2.000 dinara na svaki drugi kurs.

Prijava