Scratch kurs

 

scrst

Scratch kurs

Programirati znači razmišljati. Kroz učenje principa programiranja podstiče se radoznalost, logika, kreativno razmišljanje, rešavanje problema, sistematsko i analitičko razmišljanje, pravljenje sistema iz pojedinačnih delova. Nova znanja se najbolje usvajaju jednostavnom praktičnom primenom u Scratch okruženju. Ne postoji jedno univerzalno „pravo“ razmišljanje: svaki programer ima slobodu da na sopstven način dođe do rešenja. Ovi principi korisni su za sve, ne samo za buduće programere. O ovome govore brojne uspešne ličnosti iz sveta digitalnih tehnologija ali i pozitivni komentari polaznika naših kurseva i njihovih roditelja.

Na Scratch kursu (za I*-IV razred OŠ) polaznici izrađuju:

 • Interaktivne animacije i igrice sa slikom, crtanjem i zvukom.
 • Interaktivne aplikacije sa unosom i obradom podataka, na primer kvizovi, itd.
 • Jednostavne video igre sa vođenjem likova putem miša ili tastature, izbegavanjem prepreka, sakupljanjem poena, prelaženjem nivoa;
 • Samostalni završni rad po sospstvenoj ideji polaznika, uz mentorski rad sa edukatorima i demonstraciju na ceremoniji dodele diploma;

*= Deca koja pohađaju I razred OŠ treba da znaju latinicu, radi snalaženja na tastaturi i da su upoznata sa značenjem matematičkih simbola: +,-,=, <,>. Scratch kurs se radi u okruženju koje je prevedeno na ćirilicu.

Neke od projekata naših polaznika možete videti OVDE

U toku Scratch kursa polaznici se upoznaju sa sledećim principima kompjuterske nauke:

 • šta je programiranje, algoritam
 • dizajn, uputstva
 • koordinatni sistem
 • tok programa
 • petlja
 • promenljiva
 • grananje
 • događaji u programiranju
 • senzor, dvostruka petlja
 • složeni uslovi, debaging
 • procedura
 • parametar
 • kloniranje
 • modularnost
 • uputstvo za rad završnog projekta

Trajanje: 15 termina po 90 minuta (2 bloka po 45 minuta + 10 minuta pauza između blokova). Termini se održavaju jednom nedeljno vikendom u isto vreme. Časovi se ne održavaju tokom raspusta i praznika.

Cena: Plaćanje se vrši u 5 jednakih mesečnih rata od po 3600 dinara.

Popusti: Roditelji/staratelji koji u istom ciklusu prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu. Ukoliko na osnovu Vaše preporuke se u ciklusu upiše još jedno ili više dece, koja nisu bili naši polaznici, ostvarujete popust od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

KURSEVI TOKOM ZIMSKOG RASPUSTA

Trajanje: 6 termina po 135 minuta (3 puta po 45 minuta + 5 minuta pauza između časova). Termini se održavaju svakog drugog dana u isto vreme.

Cena: Plaćanje se vrši ucelo u iznosu od 10.500 dinara na drugom terminu kursa.

Popusti: Roditelji/staratelji koji u istom ciklusu prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu. Ukoliko na osnovu Vaše preporuke se u ciklusu upiše još jedno ili više dece, koja nisu bili naši polaznici, ostvarujete popust od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

Prijava