Programiranje za predškolce

bee botprogramiranje za predškolce

Deca uzrasta od 5 do 6 godina (predškolci) mogu pohađati kurs osnova programiranja sa Bee Bot-om. Program je osmislila i vodi Nataša Anđelković, koja je jedan od vodećih stručnjaka u sferi uvođenja računarskog razmišljanja kod predškolske dece, koja je autor nekoliko priručnika sa tom tematikom, od kojih je jedan “Dete i računar“, a istovremeno je autor bloga Vaspitači – u korak sa decom savremenog doba

Kroz ovaj kurs deca će, kroz igru, zabavu i njima prilagođene sadžaje i zadatke, razvijati sposobnost rešavanja kompleksnih problema, saradnje sa drugima, kreativno, kritičko i logičko mišljenje, algoritamsko i računarsko razmišljanje.

procesi

Na kursu se Bee Bot primenjuje kao didaktičko sredstvo u igrama sa intelektualnim kombinacijama poput igara loto, nastavi niz, suprotnosti, šta ovde ne/pripada i sl.

Bee Bot je robot u obliku pčelice, izgledom i karakteristikama prilagođen predškolskoj deci. Važna komponenta igara sa Bee Bot-om jeste tabla na kojoj se može varirati broj polja, sadržaji i zadaci, te se tako igre mogu prilagođavati deci sa kojom se organizuju.

Na početku i kraju kursa sa decom se organizuju tri igre koje su deo inicijalnog i završnog testa, čime se utvrđuje postignuti stepen napretka svakog deteta u programiranju Bee Bot-a.

U drugoj polovini kursa deca prelaze iz analognog u digitalno programiranja radeći na tabletima sa platformom Scratch Junior koja je prilagoćena upravo tom uzrastu.

Razvijanje algoritamskog razmišljanja i učenje osnova programiranja samo je mali segment onoga što će deca dobiti učešćem u ovom kursu. Naš cilj da kod dece razvijamo sve one veštine koja će im trebati za život koji ih očekuje, odnosno,  razvoj kompetencija za 21. vek.

Trajanje: 15 termina po 50 minuta. Termini se održavaju jednom nedeljno vikendom u isto vreme.

Cena: Plaćanje se vrši u 5 jednakih mesečnih rata od po 2700 dinara. Termini se održavaju jednom nedeljno u isto vreme.

Popusti: Roditelji/staratelji koji u istom ciklusu prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu. Ukoliko na osnovu Vaše preporuke se u ciklusu upiše još jedno ili više dece, koja nisu bili naši polaznici, ostvarujete popust od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

Prijava