Bee Bot kurs

bee botprogramiranje za predškolce

Deca uzrasta od 5 do 6 godina (predškolci) mogu pohađati kurs osnova programiranja sa Bee Bot-om.

Kroz ovaj kurs deca će, kroz igru, zabavu i njima prilagođene sadžaje i zadatke, razvijati sposobnost rešavanja kompleksnih problema, saradnje sa drugima, kreativno, kritičko i logičko mišljenje, algoritamsko i računarsko razmišljanje.

procesi

Na kursu se Bee Bot primenjuje kao didaktičko sredstvo u igrama sa intelektualnim kombinacijama poput igara loto, nastavi niz, suprotnosti, šta ovde ne/pripada i sl.

Bee Bot je robot u obliku pčelice, izgledom i karakteristikama prilagođen predškolskoj deci. Važna komponenta igara sa Bee Bot-om jeste tabla na kojoj se može varirati broj polja, sadržaji i zadaci, te se tako igre mogu prilagođavati deci sa kojom se organizuju.

Na početku i kraju kursa sa decom se organizuju tri igre koje su deo inicijalnog i završnog testa, čime se utvrđuje postignuti stepen napretka svakog deteta u programiranju Bee Bot-a.

U drugoj polovini kursa deca prelaze iz analognog u digitalno programiranja radeći na tabletima sa platformom Scratch Junior koja je prilagoćena upravo tom uzrastu.

Razvijanje algoritamskog razmišljanja i učenje osnova programiranja samo je mali segment onoga što će deca dobiti učešćem u ovom kursu. Naš cilj da kod dece razvijamo sve one veštine koja će im trebati za život koji ih očekuje, odnosno,  razvoj kompetencija za 21. vek.

Kurs traje 10 termina po 50 minuta (sa mogućom aktivnom pauzom od 5 do 10 minuta). Termini se održavaju subotom u isto vreme. To znači da je ukupno trajanje celog kursa 2-3 meseca u zavisnosti od raspusta, praznika i sl.

Cena kursa je 8.000 dinara za plaćanje u celosti ili 9.000 dinara za plaćanje u 2 ili 3 rate. Za roditelje koji prijavljuju dvoje dece ukupna cena se umanjuje za 3.000 dinara.

Prijava