AppInventor 2

App Inventor 2App Inventor 2

 

 

 

 

 

 

Napredni kurs izrade Android igara na AppInventor platformi, namenjen polaznicima koji su završili AppInventor 1 kurs u Kliker IT centru.

Kurs je nastao usled velikog interesovanje polaznika da nauče kako da naprave složenije i komplikovanije igre od onih rađenih na početnom kursu programiranja na platformi App Inventor. Pored toga, učenje programiranja kroz izradu igara se pokazalo kao jedan od najboljih načina za upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja.

U toku App Inventor 2 kursa (za V-VII razred OŠ) polaznici utvrđuju znanja stečena na kursu App Inventor i upoznaju se sa novim komponentama ovog okruženja i naprednijim programerskim konceptima kroz pravljenje aplikacija i igara za pametne telefone i tablet uređaje.

 
Sadržaj kursa:
– Izrada aplikacije za prevođenje i prepoznavanje govora
– upoznavanje sa komponentama DatePicker i TimePicker
– Izrada 2D igrice svemirske simulacije
– korišćenje komponenti Map, LocationSensor i Texting
– Programiranje igrice korišćenjem senzora u telefonu
– Izrada online multiplayer igre za dva igrača
– Igra Asocijacije
U toku App Inventor 2 kursa polaznici se upoznaju sa sledećim principima kompjuterske nauke:
– Procedure sa parametrima
– Procedure sa povratnom vrednošću
– Rad sa niskama
– Logički operatori
– Iteracije
– For petlja
– While petlja
– For each petlja

Polaznici će moći da utvrde i bolje ovjadaju svim konceptima naučenim na početnom kursu.

 

Ovaj program je u ponudi i u online formi.

Kurs se sastoji od 15 termina od 90 minuta(2×45 min + pauza 10 min). Termini se održavaju jednom nedeljno, svaki put u isto vreme.

Cena kursa iznosi 24.000 dinara. Plaćanje se vrši u 5 jednakih mesečnih rata od po 4800 dinara. *Cene u našim centrima van Beograda se mogu razlikovati.

Popusti: Roditelji/staratelji koji u istom ciklusu prijavljuju dvoje dece koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu. Ukoliko na osnovu Vaše preporuke se u ciklusu upiše još jedno ili više dece, koja nisu bili naši polaznici, ostvarujete popust od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.