3D crtanje i osnove 3D štampe

3d3d crtanje

 

 

 

 

 

 

Kurs ima za cilj upoznavanje dece sa osnovnim tehnikama izrade 3d modela, kroz teorijski i praktični rad.

Praktični deo nastave se odnosi na upoznavanje sa 3D olovkom kao alatom za takozvano rućno štampanje. Kroz niz praktičnih vežbi deca će naučiti kako da na bezbedan način rukuju ovim alatom, kao I  osnovne tehnike izrade 3D objekata.

Teorijski deo nastave pružiće deci osnovne informacije o 3D štampi kao tehnologiji koja je sve češća kako u industriji tako i u domaćinstvima. Ovaj deo nastave podrazumeva praćenje i posmatranje kompletnog procesa izrade modela na terenu , od unošenja modela u digitalnoj formi, do konačne štampane forme korišćenjem štampača.

osnove 3d štampe

 

 

1.čas – Upoznavanje sa procesom 3D štampe, čemu služi olovka a čemu štampač, praktična primena odštampanih modela.

2.čas – Upoznavanje sa olovkom i materijalima.

  •  Upustva za ispravno korišćenje olovke kao alata.
  • Osnovne informacije o plastici kao materijalu koji se najčešće koristi u 3D štampi.
  • *Test znanja – kratka provera razumevanja navedenih upustava pre nego što se počne sa korišćenjem olovke.

3.čas –Moj prvi 3D crtež

  • Praktično upoznavanje rada sa olovkom kroz niz jednostavnih vežbi iscrtavanja preko šablona.

4.i 5. čas –Moj prvi 3D model

  • Ova vezba ima za cilj ovladanje tehnikama korišćenja olovke kako bi se napravila prava trodimenzionalna forma.
  • Tokom ova dva časa deca će imti priliku da naprave predmet koji će moći da koriste poput bedža, priveska, čaše, naočara, napraviti ukras poput figurice ili nakita, ili izraditi jednostavni prototip na željenu temu (pojednostavljeni automobil, bicikl, kuća, stolica..).

6.čas –Poseta Polyhedri

  • Terenski deo nastave, tokom kojeg će se na licu mesta posmatrati proces izrade predmeta pomoću štampača.

7.čas – 3D štampač (Osnovne informacije o vrstama štampača, načinima rada i praktičnoj primeni)

8.čas – Poseta Voxelab-u i Modalina Creative

  • Terenski deo nastave. Posmatranje rada štampača u praksi.

9.čas Izbor teme za završni rad i priprema izložbe.

Praktičan rad sa olovkom i sa ozbiljnijim šablonima. Izradom više delova i njihovim spajanjem, cilj je dobiti pravi i što bolji odštampani 3D model na izabranu temu.

Prijava